ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις είναι αναπόσπαστο συστατικό του ελληνικού παραγωγικού συστήματος. Λέγεται συχνά και κοινότοπα ότι «οι ΜμΕ είναι η ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας».

Παρόλα αυτά, δεν παύει η μικρή σε μέγεθος επιχειρηματικότητα να είναι εκείνη που βάλλεται από παντού, και να αναγκάζεται να δραστηριοποιείται σε ένα συνεχόμενα αβέβαια οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια όλων των φορολογικών & λογιστικών των αναγκών, τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, που αποτελούν άλλωστε το 70% της αγοράς.

Έχοντας ως γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση, την υψηλή επαγγελματικότητα, και την άμεση ενημέρωση των πελατών μας για όλες τις αλλαγές, παραθέτουμε ενδεικτικά μερικές από τις υπηρεσίες μας.

 

 • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
 • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
 • Προετοιμασία και υποβολή κάθε είδους φορολογικής δήλωσης
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων
 • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησης
 • Υποβολή όλων των προσλήψεων – απολύσεων και αλλαγών στον ΟΑΕΔ
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιµελητήρια)
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
 • Φορολογικοί έλεγχοι και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

ΓΝΩΣΗ

Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών που διανύουμε!

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι πελάτες μας έχουν πάντα δίπλα τους ενα λογιστικό γραφείο με γνώση και εμπειρία να τους στηρίζει σε όλες τις ανάγκες τους, δίνοντας τους την σιγουριά των ειδικών!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η επιχείρηση σας να μην επιβαρυνθεί ποτέ ξανά στο μέλλον απο αστοχίες στην λογιστική διαχείρηση!