ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Το τελευταίο ευρωπαϊκό πακέτο επιδοτήσεων Ε.Σ.Π.Α 2021-2027 είναι σε εξέλιξη και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα έμπειρα και ικανά στελέχη του γραφείου μας, με σεβασμό και υπευθυνότητα στις προσδοκίες και τις ανάγκες σας, αναλαμβάνουν πλήρως την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, την συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, την κατάρτιση του απαραίτητου επιχειρηματικού σχεδίου και την υποβολή της αίτησης.

Εν συνεχεία, με συνέπεια παρακολουθούμε μέχρι το τέλος όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του επενδυτικού σας φακέλου, σχετικά με τα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

 • Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της Επιχείρησης σας
 • Παρουσίαση των πλέον κατάλληλων επιδοτούμενων προγραμμάτων
 • Σύνταξη και υποβολή μίας επιμελώς προετοιμασμένης επενδυτικής πρότασης (εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης) που περιλαμβάνει
  • συλλογή δικαιολογητικών
  • σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης
  • ηλεκτρονική υποβολή πρότασης
  • αποστολή φυσικού φακέλου
 • Διαχείριση – Παρακολούθηση διαδικασιών υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
 • Διατήρηση άμεσης Επικοινωνίας, για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις προκύπτουν σχετικά με τις Επιδοτήσεις
 • Υποβολή τροποποιήσεων επενδυτικών σχεδίων
 • Ανάληψη της ευθύνης της υλοποίησης των έργων τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα
 • Παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων σε κάθε στάδιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

ΓΝΩΣΗ

Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών που διανύουμε!

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι πελάτες μας έχουν πάντα δίπλα τους ενα λογιστικό γραφείο με γνώση και εμπειρία να τους στηρίζει σε όλες τις ανάγκες τους, δίνοντας τους την σιγουριά των ειδικών!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η επιχείρηση σας να μην επιβαρυνθεί ποτέ ξανά στο μέλλον απο αστοχίες στην λογιστική διαχείρηση!