ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

Σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία, η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε μείζονος σημασίας μεταβλητή.

 Έχοντας επίγνωση του κλίματος των αλλαγών των φορολογιστικών κανονισμών παρέχουμε έγκαιρη & αξιόπιστη πληροφόρηση στους πελάτες μας.

 Εστιάζοντας στις συγκεκριμένες απαιτήσεις, τόσο της κάθε επιχείρησης όσο και του καθενός φορολογούμενου πολίτη, κύριο μέλημα μας είναι η ανάπτυξη μίας προσωπικής συνεργασίας για την δημιουργία ενός εξατομικευμένου φορολογικού πλάνου, πλήρως εναρμονισμένου µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.

  • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Αποσχίσεις, Απορροφήσεις εταιρειών
  • Συμμόρφωση και αντίκρουση φορολογικών ελέγχων (τακτικών ή προσωρινών)
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συµβουλών σύµφωνα µε τον τοµέα και το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
  • Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων
  • Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι και εκτίμηση φορολογικής έκθεσης κινδύνου
  • Σύνταξη και υποβολή κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων (επιχειρήσεων & ιδιωτών

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

ΓΝΩΣΗ

Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών που διανύουμε!

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι πελάτες μας έχουν πάντα δίπλα τους ενα λογιστικό γραφείο με γνώση και εμπειρία να τους στηρίζει σε όλες τις ανάγκες τους, δίνοντας τους την σιγουριά των ειδικών!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η επιχείρηση σας να μην επιβαρυνθεί ποτέ ξανά στο μέλλον απο αστοχίες στην λογιστική διαχείρηση!