ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο ευρύτερος κλάδος των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει καταστεί σταδιακά σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας στη διαμόρφωση του εγχώριου ΑΕΠ κατά 10,85% (περίπου 20 δισ. ευρώ).

Παρομοίως, άλλες συναφής, μη μεταφορικές δραστηριότητες (συσκευασία, ετικετοκόλληση, τιμολόγηση, διαχείριση παραγγελιών), αποτέλεσαν “σωσίβιο” για την εθνική οικονομία.

Ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, με τους μεγαλύτερους εθνικούς και πολυεθνικούς παρόχους υπηρεσιών logistics να είναι ανερχόμενοι. Βέβαια, η πλειοψηφία των εταιρειών μεταφοράς που πραγματοποιούν τη φυσική διανομή των αγαθών είναι μικρές επιχειρήσεις, μεγέθους 2-5 υπαλλήλων ή ιδιοκτητών–οδηγών με μέσο όρο ως προς το στόλο 1,5 βαρέα φορτηγά ανά εταιρεία.

Στην TaxInHeaven, ασχολούμαστε επί δεκαετίας με όλο το φάσμα των φορολογιστικών και νομικών θεμάτων του συγκεκριμένου κλάδου, παρέχοντας αξιόπιστες λογιστικές υπηρεσίες και βρισκόμενοι πάντα δίπλα στον επιχειρηματία, ανεξαρτήτου μεγέθους. Ενδεικτικά:

 

  • Οργάνωση Φορολογικού & Νομικού καθεστώτος επιχειρήσεων
  • Εποπτεία και έλεγχο λογιστηρίων στην έδρα τους
  • Συμβολή στην εξέλιξη μεσαίου μεγέθους οικογενειακών επιχειρήσεων σε σύγχρονες Νομικές μορφές και διοικητικές δομές
  • Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ και υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της
  • Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη
  • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
  • Προγραμματισμός και έλεγχος όλων των φορολογικών υποχρεώσεων με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

ΓΝΩΣΗ

Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών που διανύουμε!

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι πελάτες μας έχουν πάντα δίπλα τους ενα λογιστικό γραφείο με γνώση και εμπειρία να τους στηρίζει σε όλες τις ανάγκες τους, δίνοντας τους την σιγουριά των ειδικών!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η επιχείρηση σας να μην επιβαρυνθεί ποτέ ξανά στο μέλλον απο αστοχίες στην λογιστική διαχείρηση!