ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 κατασκευαστικός κλάδος αποτέλεσε για πολλά χρόνια έναν από τους κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αφού συνδέθηκε άρρηκτα με την οικονομική της μεγέθυνση συνεισφέροντας παράλληλα σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου και των  υπηρεσιών.

Εντούτοις, οι μακροοικονομικές συνθήκες της χώρας και η μακροχρόνια ύφεση που οδήγησε σε περικοπή των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης, προβλήματα ρευστότητας, συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, σημαντική φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων, επηρέασε ιδιαίτερα αρνητικά τον κλάδο ο οποίος κατέγραψε σημαντικές απώλειες. Παράλληλα, οδήγησε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου σε επιδείνωση των αποτελεσμάτων τους ή ακόμα και σε παύση λειτουργίας και αδράνεια.

Στο γραφείο μας, πλαισιωμένοι από έμπειρους & εξειδικευμένους συνεργάτες, είμαστε σε θέση να παρέχουμε άμεσα τις απαντήσεις και συμβουλές που χρειάζεστε για οποιοδήποτε οικονομικό-φορολογικό θέμα μας θέσετε και σας απασχολεί. Ενδεικτικά:

 

  • Συμμόρφωση και αντίκρουση φορολογικών ελέγχων (τακτικών ή προσωρινών)
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
  • Λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων, καθώς οι συμβάσεις κατασκευής έργων εκτείνονται σε μεγαλύτερα του ενός έτους χρονικά διαστήματα
  • Λογιστικός χειρισμός δημιουργίας κοινοπραξιών για την κατασκευή έργων
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία
  • Κοστολόγηση παραγωγής
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιµελητήρια)

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

ΓΝΩΣΗ

Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών που διανύουμε!

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι πελάτες μας έχουν πάντα δίπλα τους ενα λογιστικό γραφείο με γνώση και εμπειρία να τους στηρίζει σε όλες τις ανάγκες τους, δίνοντας τους την σιγουριά των ειδικών!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η επιχείρηση σας να μην επιβαρυνθεί ποτέ ξανά στο μέλλον απο αστοχίες στην λογιστική διαχείρηση!