Φορολογικές έδρες – Συγχωνεύσεις – Μετασχηματισμοί

Η TaxinHeaven, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του νέου οικονομικού περιβάλλοντος που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, παρέχει υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Συνεργαζόμενοι επιπλέον με έμπειρα & εξειδικευμένα γραφεία, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα μεγάλο εύρος οικονομολογικών και νομικών υπηρεσιών, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες που αφορούν σε ιδιαίτερες και εξειδικευμένες απαιτήσεις. Είτε αυτό αφορά στην εξεύρεση της ιδανικής “έδρας”, είτε στη διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων που θα θωρακίσουν την επιχείρηση. Το εταιρικό σχήμα, η νομική μορφή και οι χώρες δραστηριοποίησής ή συναλλαγών, στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, δεν είναι πλέον ένα σταθερό δεδομένο αλλά μια ισχυρή μεταβλητή.

  • Φορολογικές έδρες
  • Λύση, εκκαθάριση Επιχειρήσεων
  • Συγχώνευση, Εξαγορά, Μετασχηματισμός Εταιρειών
  • Σύσταση Εταιρειών κάθε νομικής μορφής 
  • Πρακτικά ΓΣ και ΔΣ, Τήρηση κανόνων δημοσιότητας
  • Παύση-Αντικατάσταση νομίμων εκπροσώπων
  • Προστασία δικαιωμάτων εταίρων
  • Διασφάλιση σχέσεων με εργαζομένους και επενδυτές