Μισθοδοσία

Στο γραφείο μας, γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης, αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα όλο το φάσμα της μισθοδοσίας κάθε μορφής εταιρείας και αντικειμένου δραστηριότητας.

Πρόσθετα, εκμεταλλευόμενοι την πολυετή εμπειρία μας, είμαστε σε θέση να σας παραθέσουμε Εναλλακτικές μισθολογικές Λύσεις, απαραίτητες  για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη και υπολογισμό της μισθοδοσίας με στόχο την μείωση κόστους της εκάστοτε επιχείρησης, καθώς και την εκτύπωση όλων των απαραίτητων σχετικών εντύπων.

 • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας, προβλεπόμενων δώρων και επιδομάτων, τυχόν bonus προς τους εργαζομένους, αποζημιώσεων λόγω παραίτησης ή απόλυσης
 • Σύνταξη μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων εισφορών ασφάλισης και αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων
 • Υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) κοινωνικής ασφάλισης
 • Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών
 • Έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων
 • Κατάρτιση συμβάσεων με τους εργαζομένους
 • Σύνταξη και υποβολή των προβλεπόμενων εντύπων προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων, συμβάσεων κτλ.
 • Σύνταξη και υποβολή των πινάκων προσωπικού και τυχόν προγραμμάτων εργασίας
 • Τεχνικός Ασφαλείας – Γιατρός Εργασίας
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Πρόβλεψη ετήσιου κόστους μισθοδοσίας
 • Ενημέρωση για προγράμματα του ΟΑΕΔ και υλοποίηση αυτών
 • Αντιμετώπιση ελέγχων είτε από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε από την επιθεώρηση εργασίας
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με τις εργασιακές αρχές