Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Ο ρόλος του φοροτεχνικού συμβούλου εστιάζεται στο να διασφαλίσει, τόσο την σωστή οργάνωση της επιχείρησης, όσο και την πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη της, αφήνοντας τον επιχειρηματία να ασχολείται μόνο με αυτό που γνωρίζει καλά χωρίς να χάνει πολύτιμο χρόνο.

Για εμάς κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στις ιδιαίτερες ανάγκες της ώστε να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία στην σωστή λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσει όχι μόνο στην βιωσιμότητα αλλά και στην ανάπτυξη της επιχείρησής του. Μέσα από την επιτυχία των συνεργατών μας επιβεβαιώνεται και η δική μας επιτυχία!

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής
 • Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ)
 • Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
 • Διαδικασίες έναρξης, διακοπής ή μεταβολής εταιρειών
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΟΑΕΔ
 • Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις
 
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Συμβουλές για εργασικά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις
 • Συμβουλές ή και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας
 • Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης ανάλογα με τις πραγματικές σας ανάγκες και με στόχο τον σωστό φορολογικό σχεδιασμό σας
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
 • Μισθοδοτικές καταστάσεις
 • Προσλήψεις – Συμβάσεις – Αποχωρήσεις – Απολύσεις
 • Ηλεκτρονική έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Μισθωτοί με μπλοκάκι
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια)
 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ)
 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, έντυπο Ν κ.λ.π.
 • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει