Υπενθύμιση: Δήλωση αιτήματος χωριστών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος 2023.

Υπενθυμίζουμε ότι από τις 10.01.2024 έχει ανοίξει η εφαρμογή για την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2023.

Η προθεσμία υποβολής του συγκεκριμένου αιτήματος είναι μέχρι και την 28 η Φεβρουαρίου του 2024. Προσοχή: Μετά την συγκεκριμένη προθεσμία, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Για την υποβολή του αιτήματος μπορείτε να εισέλθετε από την συγκεκριμένη εφαρμογή με τους κωδικούς σας του TAXISnet.

Η λογιστική εταιρεία μας TaxinHeaven παραμένει δίπλα σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμβουλή μπορεί να χρειαστείτε.

Ο υπογράφων
Παρίσος Γιώργος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την TaxinHeaven στο τηλ 2104616066 ή μέσω mail στο info@taxinheaven.gr

Δείτε επίσης

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Μέχρι τον Δεκέμβριο αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δυο διακριτές Δράσεις με τις οποίες θα ενθαρρύνονται επενδυτικά σχέδια