Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Μέχρι τον Δεκέμβριο αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δυο διακριτές Δράσεις με τις οποίες θα ενθαρρύνονται επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές […]

Μέσα στο Νοέμβριο η προκήρυξη του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»​

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»​, το οποίο, θα περιλαμβάνει τρεις διακριτές Δράσεις, κάθε μια από τις οποίες θα καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους. Ειδικότερα, η πρώτη Δράση (Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ) θα αφορά επιχειρήσεις οι […]

Ελλάδα 2.0: Ξεκινάει η νέα Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» – Έως 75% επιδότηση

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως φορείς υλοποίησης της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ανακοίνωσαν τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση». Στόχος […]