Υπενθύμιση: Δήλωση αιτήματος χωριστών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος 2023.

Υπενθυμίζουμε ότι από τις 10.01.2024 έχει ανοίξει η εφαρμογή για την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2023. Η προθεσμία υποβολής του συγκεκριμένου αιτήματος είναι μέχρι και την 28 η Φεβρουαρίου του 2024. Προσοχή: Μετά την συγκεκριμένη προθεσμία, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης. Για την […]

Υπενθύμιση: Τέλος στις συναλλαγές 500 ευρώ και άνω με μετρητά – Πρόστιμο!

Τέλος στις συναλλαγές 500 ευρώ και άνω με μετρητά, φέρνει μια σημαντική τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), η οποία αφορά την επιβολή προστίμων, και έχει τεθεί σε ισχύ από τις 12/12/2023. Για τις συναλλαγή αξίας 500 ευρώ και άνω που γίνενται με μετρητά, όχι μόνο δεν θα αναγνωρίζεται και θα αναμορφώνεται η ΔΑΠΑΝΗ, αλλά […]